GDPR документи

Политика за защита на личните данни на Клуб Магелан ООД
 

Политиката за защита на личните данни на Клуб Магелан ООД урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на нашия сайт: тук.

Клуб Mагелан ООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Нашите клиенти следния вид лични данни: имена, пол и възраст на клиентите, копия на документи за самоличност, мейл адреси, телефонни номера, локация, националност, бизнес контактна информация).

1.     Защо са необходими лични данни?

Личните Ви данни са ни необходими, за следните цели:

  • с цел сключване на договор за предоставяне на туристически услуги
  • с цел професионална консултация за избор на подходящ туристически продукт
  • с цел ползване при организация на обслужването
  • с цел резервация на самолетни билети
  • с цел хотелско настаняване
  • с цел сключване на застраховка Помощ при пътуване, Медицински разходи при болест и злополука, и други застраховки
  • с цел обработка на документи за издаване на визи
  • с цел плащания
  • други задължителни по закон действия

2.     Какво правим с Личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват в Клуб Магелан ООД; Офис намиращ се в България на адрес: гр. Варна, ул.“Сан Стефано“ №16 . Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в Място на съхранение, находящо се в наш централен офис

Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично законово изискване.

3.     Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за период от време: 5 години, в съответствие с Политиката за съхранение на данни. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

4.     Какви са правата Ви?

Ако смятате, че личните данни, които сте ни предоставили, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете (Форма за оттегляне на съгласие на субект на данни за клиенти). Вие имате право да поискате личните данни, които поддържаме за вас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, който може да намерите тук.

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с нас на имейл адрес: online@clubmagellan.com или в писмена форма на адрес: гр. Варна, ул.“Сан Стефано“ №16. Нашето ДЛЗД ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.