Общи условия

Общи условия за интернет резервации на сайта на "Клуб Магелан” ООД

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

Настоящите условия за интернет резервации задължават "Клуб Магелан” ООД да осигури заявената и платена от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

Полето "Забележки" в резервационния формуляр няма задължителен характер за "Клуб Магелан” ООД  и желанията на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

Възрастта на децата, ползващи детски намаления, се определя от детската политика за всеки един хотел. Намаленията за деца се прилагат спрямо възрастта на децата към дата на настаняване в хотела, а не спрямо възрастта към момента на резервиране.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на "Клуб Магелан” ООД са брутни с включено  ДДС. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния хотел.

"Клуб Магелан” ООД си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

При извършване на online резервации е необходимо да се заплати цялата сума в момента на резервирането, чрез дебитна/кредитна карта или най-късно в посочения след резервирането срок по банков път или в офисите на "Клуб Магелан” ООД.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече платена online резервация от страна на клиента, клиентът е длъжен да уведоми писмено фирмата, а "Клуб Магелан” ООД  възстановява при поискване заплатената сума, като начислява неустойка в зависимост от периода на резервацията и политиката за промени и анулаци на резервирания хотел.

За резервации с отстъпка за ранни записвания, резервации по специални оферти (напр. празници) или Last Minute резервации (в „последната минута”) може да е приложима политика за промени и анулации различна спрямо стандартната.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Възстановяването на суми на клиенти се извършва в срок до 14  дена считано от деня на получаване на писмената заявка за анулация или промяна на резервацията.

Ако по време на своя престой в хотела, клиентът реши да съкрати почивката си и да напусне хотела по-рано от предвиденото, „Клуб Магелан” ООД не възстановява суми за неупотребени услуги и нощувки.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Плащането на направена резервация може да се осъществи по 3 различни начина:

  1. По електронен път с дебитна или кредитна карта

При избор на този метод за плащане се отваря платежна страница на обслужващата ни банка, където въвеждате данните на вашата карта. При успешна трансакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

При избор на плащане с кредитна/дебитна карта сумата по резервацията ще бъде автоматично изтеглена в момента на резервацията чрез виртуален ПОС терминал.

  1. Чрез банков трансфер
  • Плащането на цялата сума трябва да се извърши най-късно в посочения в резервацията срок. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане или вносната бележка на факс: +359 52 663 666, като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане. Ако ползвате електронно банкиране е необходимо да изпратите потвърждение на плащането на посочения в резервацията мейл.
  1. В офиса на "Клуб Магелан” ООД
  • Плащането трябва да се осъществи най-късно в посочения при резервацията срок.
  • В офиса на "Клуб Магелан” ООД (град. Варна, ул. „Сан Стефано” 16) може да платите в брой или с банкова карта. С цел да сме максимално ефективни в обработването на Вашето плащане и резервация, моля да ни уведомите предварително за посещението си.

ВАУЧЕР

След пълно плащане на сумата по резервация ще получите ваучер издаден от „Клуб Магелан” ООД, който удостоверява завършената резервация и който трябва да предоставите на рецепцията на хотела при Вашето настаняване.

  1. Получаване на ваучер при онлайн резервация с плащане по електронен път – ваучерът се издава автоматично от резервационната система на „Клуб Магелан” ООД и се изпраща на електронната поща посочена от клиента. Необходимо е да разпечатате ваучера и да го представите при регистрация в хотела.
  2. Получаване на ваучер при плащане с банков превод - при получаване на сумата по банковата сметка на фирмата ваучерът се изпраща на електронната поща посочена от клиента. Необходимо е да разпечатате ваучера и да го представите при регистрация в хотела.
  3. При плащане в офиса на "Клуб Магелан” ООД – клиентът получава ваучер за платената резервация на място.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

„Клуб Магелан” ООД се задължава да опазва личните данни, които потребителите на този сайт предоставят, и да не я предоставя на трети лица, освен с цел финализиране на резервацията.

Личните данни, които са необходими за резервация, са Вашето име и имената на всички почиващи, телефон и електронна поща за връзка, адрес, дата на раждане на децата (ако в резервацията са включени деца). Данните са необходими при обработка на вашата резервация или заявка и за обратна връзка с Вас. Можем да използваме предоставените от Вас контакти, за да ви предоставим други оферти и промоции, но само ако сте посочили съгласието си с това.

При онлайн плащане през виртуален ПОС терминал, вие ще бъдете пренасочен към защитен портал на нашата банка за обработване на плащания. В този случай „Клуб Магелан” не получава данни за Вашата карта, а данните са достъпни единствено на банката.

РЕКЛАМАЦИИ

„Клуб Магелан” и доставчиците на туристически услуги, с които работим, полагат усилия за предлагане и предоставяне на качествени услуги и обслужване.

При възникнало оплакване, потребителят следва да уведоми доставчика на туристическата услуга (напр. хотела) или представител на „Клуб Магелан” ООД. В случай че оплакването не бъде удовлетворено на място, потребителят има право да предяви рекламация. Рекламацията трябва да се направи в писмена форма, в офиса на фирмата, чрез електронна поща или пред представител на фирмата. Рекламация е необходимо да се  придружава от протокол за направеното оплакване, съставен по време на престоя на потребителя в хотела и подписан от потребителя, представител на „Клуб Магелан” и на хотела.

Рекламации могат да се предявят до 14 дни от откриване на несъответствието с договореното.

Доставчикът на услугите и „Клуб Магелан” ООД ще положат усилия за удовлетворяване на потребителя в кратък срок.

ОТГОВОРНОСТ

„Клуб Магелан” не носи отговорност за щети причинени от клиента за трети страни свързани с резервираните туристически услуги (хотел, туристически обект, транспорт и др.).

ВАЖНО!

Ако резервацията не бъде платена в указания срок или при плащане по банков път не е изпратено копие от документа за плащането, Вашата резервация ще бъде автоматично анулирана от резервационната система.

За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ НА "КЛУБ МАГЕЛАН” ООД.