ОПИК BG16RFOP002-2.089

ОПИК BG16RFOP002-2.089

На 11.05.2022 г. КЛУБ МАГЕЛАН ООД стартира изпълнението на проект за преодоляване липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID – 19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Цел на процедурата : осигуряване на оперативен капитал на българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати : Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв за 2019 г., необходима за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  COVID-19 и стабилност на работните места.

Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.089-1669-C01

Проектът се реализира в рамките на 3 месеца в периода 11.05.2022г. - 11.08.2022г.

Обща стойност на проекта : 50 000.00 лв., от които  42 500.00 лв.
европейско (85%) и  7 500.00 лв. национално съфинансиране (15%).